Documenten 2019-11-04T21:05:16+00:00

In het Huishoudelijk Reglement vind je alle rechten en plichten van FOSST.

In het jaarplan 2018 van FOSST staan alle focuspunten van het bestuur bediscussiëerd en uitgelegd. Deze focuspunten zijn allemaal gerelateerd aan de kalender van 2018. Ook staat er het huidig beleid van het dagelijks bestuur van FOSST in.

In het verenigingenboek 2018  kun je lezen wat FOSST precies doet en bovenal wat we kunnen doen voor bestuurders van studentensportverenigingen. Als je vragen hebt over de informatie, mail dan naar info@fosst.nl

In het Kledingbeleid FOSST 2019 vind je alle rechten en plichten omtrent de kleding die FOSST verschaft. Als je vragen hebt of meer wil weten over de precieze distributie, stuur dan een mailtje naar de penningmeester via treasurer@fosst.nl

Als je een aanvraag wil doen voor de garantiesubsidie voor interne toernooien, vul dan het garantiesubsiedieformulier in en lever deze in op de FOSST-kamer of verzend deze naar treasurer@fosst.nl

Als je declarabele kosten hebt gemaakt voor FOSST, vul dan het declaratieformulier in en lever deze in op de FOSST-kamer of verzend deze naar treasurer@fosst.nl

In dit document staan alle voorwaarden voor FOSST draagt bij 2019

In het volgende document wordt het boardingplan reglement en stappenplan toegelicht

Het Subsidiebeleid SSV 2018-2019 kan je hier vinden.