Documenten 2017-11-20T18:00:44+00:00

Verenigingen en commissies kunnen kosten die gemaakt zijn voor FOSST declareren via dit declaratieformulier.

In het Huishoudelijk Reglement vind je alle rechten en plichten van FOSST.

In het Jaarplan 2016-2017 van FOSST worden onder andere de speerpunten worden besproken en toegelicht. Deze punten zullen allen betrekking hebben op het kalenderjaar 2017 en geven de huidige beleidsvoering aan van het dagelijkse bestuur van FOSST.

In het Verenigingenboek 2017-2018 kun je lezen wat FOSST doet en vooral wat zij kan betekenen voor de bestuurders van een studentensportvereniging. Twijfel je over de informatie, stuur ons dan een email naar info.fosst@gmail.com

In het Kledingbeleid kunnen verenigingen alles vinden over rechten en plichten met betrekking tot de door FOSST gekregen kleding. Mocht je hier vragen over hebben of je wilt graag meer weten over de precieze verdeling dan kun je terecht bij de penningmeester van FOSST, via penningmeester.fosst@gmail.com.

In dit document staan de voorschriften voor FOSST draagt bij.

In dit document staat alle informatie rondom een goede overdracht van studentensportbestuur. Daarnaast kent het Sports Center een beleidsplan voor de periode 2015-2019 met als visie: “Het Tilburg University Sports Center wil jongeren met persoonlijke aandacht ondersteunen in de individuele en sociale ontwikkeling door middel van sport.”