SSV Battle 2019-12-02T18:50:56+00:00

This content is only available in Dutch, we are working on an English version. The links to the battle task overview are in English.

Ook dit jaar kan er weer gestreden worden voor de befaamde titel “SSV van het jaar”! Door mee te doen aan activiteiten, evenementen bij te wonen en opdrachten uit te voeren kun je als SSV zoveel mogelijk punten bij elkaar sprokkelen om deze titel te kunnen bemachtigen.

De opzet zal dit jaar hetzelfde zijn als vorig jaar. De SSV-battle is opgedeeld in vier delen van twee maanden. Elke twee maanden zal er een winnaar van de SSV-battle van die periode worden bekend gemaakt. Punten worden dus niet meegenomen naar de volgende periode. Ze zullen wel meetellen in de tussenstand voor de uiteindelijk “SSV van het jaar”. De periodes zijn de volgende:

  1. November – december
  2. Januari – februari
  3. Maart – april
  4. Mei – juni

Er zijn dus in totaal 4 deelwinnaars. Hierna zal tijdens de finale van de SSV-battle worden vastgesteld wie zich dan de echte winnaar van de SSV-battle kan noemen!

De uit te voeren opdrachten zullen elke twee maanden voor jullie beschikbaar worden gesteld, waarna jullie die opdrachten alléén kunnen uitvoeren gedurende die periode. Als de volgende lijst met opdrachten bekend wordt gemaakt, kan je de opdrachten van de lijst daarvoor niet meer uitvoeren, en ook niet meer insturen. Het is dus belangrijk dat je niet te lang wacht met het opsturen van beeldmateriaal, anders worden er geen punten meer toegekend! Er zijn ook langlopende opdrachten, die het hele uitgevoerd kunnen worden. Dit staat erbij vermeld.

Nog een aantal belangrijke punten op een rij:

  • Een opdracht mag maar 1 keer worden uitgevoerd, tenzij dat anders is aangegeven.
  • Opdrachten die uitgevoerd worden door SSV’s dienen te allen tijde voorzien te zijn van beeldmateriaal wanneer de FOSST bestuurders niet aanwezig zijn bij de uitvoering. Indien dit niet het geval is worden punten niet toegekend.
  • Elk bestuurslid van FOSST heeft per maand 10 punten om uit te geven naar eigen inzicht.
  • De tussenstand zal in elke nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
  • Het beeldmateriaal kan worden opgestuurd naar pr@fosst.nl .

You can find the overview of the tasks for the first period of the SSA battle 2019-2020 here!