FOSST draagt bij 2017-05-02T18:06:48+00:00

FOSST DRAAGT BIJ REGLEMENT

Het FOSST draagt bij project is tot stand gekomen als aanvulling op de mogelijkheid van FOSST om de studentensport te ondersteunen. Het fonds is bedoeld voor het mede financieren van grote projecten welke langdurig de studentensport bevorderen, waar anders de mogelijkheid niet toe is. De door FOSST erkende studentensportverenigingen wordt de mogelijkheid gegeven elk jaar een plan in te dienen om een groot project deels te laten financieren. Voorbeelden van een dergelijk project zijn de aanschaf van benodigd materiaal of de organisatie van een leden wervend toernooi.

Artikel 1
Definities:
– FOSST: Federation of Student Sport Tilburg
– Het bestuur: het dagelijks bestuur van FOSST
– SSV: studentensportvereniging

Artikel 2
1.a. Eenmaal per jaar kan een door FOSST erkende SSV schriftelijk een project plus bijdrage aanvragen.
b. Aanvraag van een Project Plus bijdrage geschiedt door middel van het indienen van een plan voorzien van de volgende zaken
i. Een duidelijke beschrijving van de inhoud van een project
ii. Een duidelijke uitleg over de noodzaak en doel van het project
iii. Een uitgebreide begroting van het project
c.De uiterlijke inleverdatum van de plannen is 12 mei.
d. Elke SSV heeft de mogelijkheid op afspraak haar plan persoonlijk aan een vertegenwoordiger van FOSST toe te lichten.

2.a. Na het verstrijken van de uiterlijke inleverdatum zal het Bestuur van FOSST besluiten of het plan binnen de doelstellingen van FOSST valt en aan de hand daarvan of er wel of geen bijdrage wordt verleend. FOSST heeft de mogelijkheid twee plannen uit te kiezen om te subsidiëren.
b. De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van het project met inzicht in de eindrekening en calculatie. Het project dient uitgevoerd te worden binnen het boekjaar van FOSST, dat loopt tot en met 31 december.
c. Na uitvoering van het project zal een verslag van het project, gemaakt door de bijbehorende SSV, op de website van FOSST komen.
3.De hoogte van de subsidie wordt door FOSST bepaald met een maximum bedrag van € 1000,- per project.
4.Slotartikel: In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur van FOSST