Privacystatement

Wij bij FOSST houden van onze privacy, en geven net zoveel om uw recht op gegevensbescherming als ons eigen.

Soort gegevens

FOSST verwerkt net als elke website gegevens van bezoekers, in de vorm van IP-adressen. Bovendien slaan we alles op dat in formulieren wordt ingevuld.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht en waar elke bezoeker naar zoekt.
  2. Om de FOSST-website veilig te houden van cyberaanvallen.

Wij gebruiken formulierdata voor de volgende doelen:

  1. Om deelnemers van onze (sport)evenementen te bereiken.
  2. Om interesse te peilen in onze evenementen.
  3. Om deelnemers van afgelopen evenementen uit te nodigen voor nieuwe edities.

Verwerking van gegevens

De IP-adressen worden opgeslagen en verwerkt door WordPress, wier privacystatement hier te vinden is.

Als we samenwerken met andere partijen om evenementen te organiseren, zullen we altijd samen verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming van onze deelnemers.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw privacyrechten

U heeft recht om op te vragen welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn en deze in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u altijd bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens privacyverantwoordelijke

De privacyverantwoordelijke van FOSST is momenteel de Coördinator Sport, Joeri Phaff.
Met haar is contact op te nemen via sports@fosst.nl