Raad van Toezicht 2017-10-16T10:12:33+00:00

Op FOSST wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht 2016-2017 bestaat uit:

Hans van Dijk Voorzitter
Patricia van der Kammen Financiën
Hans van den Heuvel Vertegenwoordiger Sports Center
Rick Hulshof Vertegenwoordiger Ongebonden Sporters
Peter Kerris Vertegenwoordiger Gebonden Sporters
Mark Klein Haneveld Vertegenwoordiger Oud-FOSST (’15-’16)
Floris Knaapen Vertegenwoordiger Oud-FOSST (’16-’17)
Mathieu Onderdijk Vertegenwoordiger HBO instellingen

Een van de speerpunten in het jaarplan 2016-2017 van sportraad FOSST is om meer transparantie te tonen richting onze achterban. Vandaar dat FOSST op deze pagina met ingang van het jaar 2017 een verslag van de Raad van Toezicht vergadering zal plaatsen:

  • Het verslag van de Raad van Toezicht vergadering van sportraad FOSST op 31 januari 2017 is hier beschikbaar