Normaliter zouden wij voor geïnteresseerden een bestuursinteresse avond in het Sports Center organiseren. Door de huidige omstandigheden zijn wij echter genoodzaakt om hier op een andere wijze invulling aan te geven. Om die reden willen wij een informatiebijeenkomst via Skype organiseren, zodat wij iedereen kunnen vertellen over alle ins en outs van een bestuursjaar bij onze geweldige studenten sportraad. Indien jij je na het lezen van deze interessante blog hiervoor wil aanmelden, neem dan contact met ons op (info@fosst.nl). Mocht je direct interesse hebben in een specifieke functie, neem dan contact op middels één van de volgende e-mailadressen:

  • treasurer@fosst.nl (Penningmeester)
  • chair@fosst.nl (Voorzitter)
  • secretary@fosst.nl (Secretaris)
  • pr@fosst.nl (PR Functionaris)
  • events@fosst.nl (Coördinator sport)

In deze blog zal Paul toelichten wat het penningmeesterschap bij FOSST zo interessant maakt voor studenten met een sportieve achtergrond.

Vertel allereerst eens wat over jezelf, wie ben je?

Mijn naam is Paul de Rooij en ik ben Research Master student in Operations Research. In oktober ben ik aangetreden als penningmeester bij FOSST. Hiervoor had ik eerder al een bestuursjaar bij T.S.K.V. Spartacus voltooid als secretaris, een vereniging die mij diep in het hart zit. In het jaar 2017 – 2018 stuurde ik alle communicatie zowel intern als extern aan en hield ik mij samen met de rest van het bestuur bezig met de verdere professionalisering van deze (jonge) vereniging. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de inmiddels grijsgedraaide promofilms op de narrowcasting.

Mijn hobby’s mogen in dit stukje ook niet ontbreken: ze bestaan onder andere uit het bijwonen van drukbezochte technofeesten (helaas), boeken, verdieping in het politieke en economische bestel en uiteraard de krachtsport.

Om wat voor reden koos jij ervoor om het penningmeesterschap van FOSST te bekleden?

Uit mijn eerdere ervaring als secretaris bij T.S.K.V. Spartacus weet ik hoe instrumenteel FOSST kan zijn binnen het reilen en zeilen van een vereniging. Vanuit FOSST wordt er immers op vele verschillende wijzen ondersteuning geboden aan de – inmiddels – ruim twintig zeer actieve SSV’s. Dit betekent dat ons drietal er voor alle verenigingen niet alleen in bestuurlijke zin, maar ook voor een belangrijk deel in financiële opzicht moet zijn. Zo worden er vele verschillende subsidies verstrekt om toernooien en evenementen van sportverenigingen het bijbehorende elan te geven en verantwoord beleid af te dwingen.

Daarnaast neemt ieder jaar het aantal studenten met een sportkaart fors toe. Dat betekent ook dat er een steeds grotere groep actieve studenten die niet zijn aangesloten bij een SSV vertegenwoordiging verdienen. Ook het management team van het Sports Center heeft door de groei in zowel het aantal verschillende sporten als het aantal studenten met een sportkaart te maken met steeds meer partijen om rekening mee te houden. FOSST is als vertegenwoordiger een hele belangrijke schakel in dit hele proces. Er is genoeg te beleven en het leek mij daarom interessant om dit na een jaar als buitenstaander in het bestuur van een SSV eens van dichtbij mee te maken!

Wat is het voornaamste dat jij van dit bestuursjaar bij FOSST hebt geleerd?

Naast de (financiële) ondersteuning die je geeft aan de SSVs doe je bij FOSST veel ervaring op in het schakelen tussen alle interne partijen van FOSST. Zo heb je natuurlijk te maken met financiële commissie, die al jouw handelingen controleert en beoordeelt. Het voornaamste verschil met andere verenigingen in Tilburg is echter dat FOSST als stichting een Raad van Toezicht kent. Deze bestaat uit afgevaardigden van de universiteit, Fontys, het Sports Center en uit oud-voorzitters van FOSST zelf en andere SSV’s. Dit zijn veelal mensen met meer levens- en werkervaring en daar kan je zelf veel van opsteken. Ook verlopen alle financiële procedures hierdoor formeler dan bij verenigingen, omdat de voorzitter van de financiële commissie extern wordt aangeleverd en niet staat ingeschreven bij de universiteit. Dit levert een betere voorbereiding op voor een start bij een werkgever na het afstuderen. Een bestuursjaar bij FOSST is daarom absoluut geen feestjaar, maar wel een jaar waarin je leert werken onder druk. Wellicht zal dit mensen die het tijdens hun studie een jaartje rustig aan willen doen minder aanspreken, maar uiteindelijk betaalt de ervaring die je op doet zich later dubbel en dwars terug.

Welk evenement staat je het meeste bij?

Zoals de lezer wellicht al weet organiseert FOSST ieder jaar verscheidene evenementen. Zo is er het Racketlon, de Batavierenrace, het GNSK en zijn wij uiteraard aanwezig gedurende de winter- en zomerintroductieweken om SSV’s te assisteren. Tevens organiseren wij ieder jaar met SAM een pubquiz en zijn we voornemens om met Front een vast evenement op poten te zetten. Echter springt het zeer succesvolle Carnaval Volleybal Toernooi hier natuurlijk bovenuit. Het organiseren van een dergelijk evenement van die schaal vergt van alle bestuurs- en commissieleden een hele hoop energie, maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Niet alleen is het voor alle aanwezigen een geweldig evenement, je ervaart ook als bestuurder hoe het is om een strak draaiboek aan te houden en leert hoe belangrijk het is om financiële zin goede afspraken te maken met alle partijen, zoals bijvoorbeeld het Sports Center en de uitbaters van het Sport Café (Bonheur) om uiteindelijk tot een realisatie te komen die amper afwijkt van de begroting. Als je het belang van communicatie, zowel onderling als extern, wil begrijpen dan is meedraaien in de organisatie van een evenement op deze grootte óók het meest leerzame wat je kan doen. Had ik eigenlijk al verteld dat FOSST ook op zoek is naar nieuwe mensen voor de activiteitencommissie?

Wat zou jij aan je opvolger willen meegeven?

Onder deze omstandigheden bij ons van start gaan als penningmeester is absoluut een uitdaging. Laat daar geen twijfel over bestaan. Niet alleen voor FOSST zijn de gevolgen immens: deze situatie heeft zijn weerslag op elke student met een passie voor sport. De nabije toekomst blijft voorlopig onzeker en als bestuurder zal jij hierin je een weg moeten vinden. Weet echter dat je iedereen een enorme dienst bewijst als je deze uitdaging aangaat, en weet ook dat ik er alles aan zal doen om jou daarin te ondersteunen.