Met ingang van het sportjaar 2017-2018 was het mogelijk voor bedrijven en organisaties om een bord te bevestigen langs de lijnen van de verschillende sportvelden (semi-waterveld, combiveld en voetbalveld) die horen bij het Tilburg University Sports Center. In 2018-2019 blijft dit op dezelfde wijze als vorig jaar mogelijk.
Via dit onderstaande formulier kan elke studentensportverenging haar aanvragen voor een bord langs de lijn van het veld indienen. Studentensportraad FOSST zal deze aanvraag vervolgens in behandeling nemen en te zijner tijd de desbetreffende studentensportvereniging op de hoogte stellen zodra de aanvraag daadwerkelijk zal worden gaan uitgevoerd.

Schematische weergave van de velden: