In het Huishoudelijk Reglement vind je alle rechten en plichten van FOSST.

In het verenigingenboek  kun je lezen wat FOSST precies doet en bovenal wat we kunnen doen voor bestuurders van studentensportverenigingen. Als je vragen hebt over de informatie, mail dan naar info@fosst.nl

In het Kledingbeleid FOSST 2020 vind je alle rechten en plichten omtrent de kleding die FOSST verschaft. Als je vragen hebt of meer wil weten over de precieze distributie, stuur dan een mailtje naar de penningmeester via treasurer@fosst.nl

Als je een aanvraag wil doen voor de garantiesubsidie voor interne toernooien, vul dan het garantiesubsiedieformulier in en lever deze in op de FOSST-kamer of verzend deze naar treasurer@fosst.nl

Als je declarabele kosten hebt gemaakt voor FOSST, vul dan het declaratieformulier in en lever deze in op de FOSST-kamer of verzend deze naar treasurer@fosst.nl

In het volgende document wordt het boardingplan reglement en stappenplan toegelicht.

Het Subsidiebeleid SSV 2020 kan je hier vinden.