Op deze pagina zijn de statuten van Sportraad FOSST te vinden. FOSST wil zich graag presenteren als een zeer transparante organisatie tegenover al haar belanghebbenden.

In deze statuten kan het doel van de stichting gevonden worden. Daarnaast staan ook grondregels, bepalingen en verantwoordelijkheden van de organisatie in de statuten. In de statuten staan ook de taken en bevoegdheden van het bestuur centraal. Maar ook hoe de samenstelling en benoeming van een bestuur tot stand komt, kunnen in de statuten gevonden worden. De manier waarop FOSST gecontroleerd wordt staat in de statuten. In het geval van Sportraad FOSST vindt de controle van de organisatie onder andere plaats door de Raad van Toezicht en de Financiële Commissie.

Tot slot is een van de belangrijke bepalingen van de statuten dat het bestuur van Sportraad FOSST beslist in gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien.

De statuten van Stichting Federation of Student Sports Tilburg kunnen hier gevonden worden: Statuten Sportraad FOSST