Studentensport Nederland (SSN) is een landelijke organisatie die vanuit haar koepelfunctie voor de Nederlandse studentensport de belangen behartigt van de sportende student. Dit geldt voor de individuele sporter, maar ook voor de verschillende organisaties die onder SSN vallen; de sportraden in de verschillende steden (OSSO’s), de studentensportbonden (SSB’s) en voor lokale evenementen als het GNSK en NSK’s, die worden georganiseerd onder auspiciën van SSN. De OSSO’s en SSB’s zijn op hun beurt de belangenbehartigers van hun studentensportverenigingen en sporters op lokaal niveau.

Om aan de rol van belangenbehartiger te kunnen voldoen, heeft SSN een achttal ambities:

1. Studentensport Nederland presenteert en profileert zich nationaal en internationaal als enige landelijke Nederlandse vertegenwoordiger van student(en)sport.

2. SSN is het kennisplatform als het gaat om alle aspecten aangaande student en sport.

3. SSN stimuleert dat het bestuurlijke studentenkader op zowel lokaal als nationaal niveau de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien.

4. SSN is een brede organisatie en heeft aandacht voor breedtesport, topsport en kennisoverdracht.

5. Het huidige evenementenniveau van met toestemming van SSN georganiseerde evenementen wordt behouden.

6. Op alle HBO – WO instellingen moet sport een belangrijk en erkend onderwerp zijn. SSN wil hierin een actieve rol spelen.

7. Bevordering studentenactivisme onder de sportieve studentenpopulatie moet leiden tot grotere continuïteit.

8. Een effectief bestuur binnen SSN moet leiden tot een efficiënte organisatie.

SSN is als landelijke studentensportkoepel een organisatie ‘voor en door studenten’. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door drie parttime studenten, ondersteund door een officemedewerker en een bestuursadviseur. Om verzekerd te zijn van stabiliteit en continuïteit is ook een heldere verbinding, in zowel organisatorische als financiële zin, met de universitaire sportcentra van groot belang.

Vanuit haar positie als nationaal koepelorgaan is SSN aangesloten bij de European University Sports Association (EUSA) en de Federation Internationale du Sport Universitaire (FISU). Deze organisaties komen voornamelijk in beeld bij de uitzending van sporters naar Europese-(EUC`s) en Wereldkampioenschappen(WUC`s) voor studenten en deelname aan de Universiades. De uitzendingen naar EUC`s vallen onder breedtesport en winnaars van de NSK`s komen hiervoor in aanmerking. De uitzending van Nederlandse studentensporters op mondiaal niveau, WUC`s en Universiades, valt onder de verantwoordelijkheid van SSN Topsport, een dochterstichting van SSN.

Studentensport Nederland is Buitengewoon Lid bij nationale sportkoepel NOC*NSF. Dit betekent in de praktijk dat er geen financiën vanuit de georganiseerde sport naar de studentensport vloeien, maar wel kennis en netwerkmogelijkheden. Studentensport Nederland is tevens aangesloten bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en heeft vanuit deze overeenkomst convenanten afgesloten met andere nationale studentenbesturen zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), die zeer nuttig zijn in bijvoorbeeld de politieke lobby.

Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK)

Jaarlijks worden in ruim 50 takken van sport verschillende NSK’s georganiseerd. Dit gebeurt onder auspiciën van Studentensport Nederland (SSN). Het ‘Nederlands Studenten Kampioenschap’ is een beschermd merk, door SSN gedeponeerd bij het merkenbureau van de Benelux. Dat houdt in dat geen enkele andere organisatie zonder toestemming van SSN een NSK mag organiseren of een evenement mag organiseren onder een verbastering van deze naam, zoals bijvoorbeeld ‘Nederlands Kampioenschap voor Studenten’.

De organisatie van een NSK wordt over het algemeen uitbesteed aan een commissie in de organiserende stad, vaak vanuit de sportvereniging die daar gevestigd is. Om zicht te houden op de kampioenschappen die worden georganiseerd en ervoor te zorgen dat deze per kalenderjaar slechts één keer worden georganiseerd moet de commissie via de sportraad in de desbetreffende stad (OSSO) een aanvraag bij SSN indienen. Na goedkeuring van SSN, de OSSO én het sportcentrum mag de commissie het NSK gaan organiseren. SSN ondersteunt deze commissies onder andere door het verlenen van subsidies en het beschikbaar stellen van medailles en posters.

Het karakter van ieder NSK is verschillend; er zijn grote meerdaagse NSK`s met meer dan 100 deelnemers en waarbij het niveau landelijke subtop betreft en er zijn de kleinere, vaak eendaagse, NSK`s, waarbij het meedoen belangrijker is dan winnen. SSN streeft naar goed georganiseerde NSK’s, waarbij het sportief karakter hoog in het vaandel staat en de winnaars zich echte winnaars mogen noemen. Het aantal deelnemers is hiervoor zeker niet doorslaggevend.

SSN moedigt de organisatie van deze evenementen van harte aan, en is zich er van bewust dat deze organisatie vaak op de schouders van vrijwilligers rust. SSN helpt en ondersteunt waar nodig, maar laat ook voldoende vrijheid aan de commissies zelf.

 

 

Overzicht Studentensportraden (OSSO)