Voor verenigingen zijn er een aantal mogelijkheden om subsidies aan te vragen en extra inkomsten te genereren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de mogelijke subsidies en de plaats waar deze kunnen worden aangevraagd. Wanneer je als vereniging in aanmerking wilt komen voor een subsidie, kun je een aanvraag het beste in overleg met de penningmeester van FOSST doen, omdat deze op de hoogte is van de diverse regelingen en criteria voor de subsidieaanvragen.

Subsidieregeling Interne Toernooien
Wanneer je als vereniging een toernooi wilt organiseren, kun je bij FOSST een begroting indienen. Indien het balanstotaal van de begroting (exclusief de huur van de gesubsieerde accommodatie) onder de 1350 euro is, behoeft de begroting alleen door het bestuur goedgekeurd te worden. Is het balanstotaal meer dan 1350 euro, dan moet zowel het bestuur als de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verlenen. De begrotingen dienen aangeleverd te worden volgens de standaardbegroting van FOSST. Meer informatie hierover staat in het HR.

FOSST verstrekt een garantiesubsidie van maximaal 230 euro wanneer een toernooi, georganiseerd door een studentensportvereniging, en gehouden op het Sportcentrum, eventueel verlies draait. Om aanspraak te maken op deze subsidie moet er uiterlijk twee weken voordat het evenement zal plaatsvinden een begroting worden ingeleverd bij de penningmeester van FOSST. Hij zal de begroting bekijken en indien in orde de garantiesubsidie toekennen. Het kan nooit kwaad deze subsidie aan te vragen dus doe dit altijd. Het is echter niet de bedoeling om deze subsidie op voorhand al mee te nemen in je begroting. Een toernooi zou op zichzelf al geen verlies moeten draaien.

Gemeentelijke Subsidies
Indien je in aanmerking wilt komen voor gemeentelijke subsidies, kun je het beste contact opnemen met de penningmeester van FOSST. Deze kan je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidies bij de gemeente.

Voor grotere evenementen zoals NSK’s is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen bij FOSST. FOSST krijgt per half jaar een subsidieaanvraag toegekend van 500 euro die vervolgens over de verschillende aanvragen wordt verdeeld. De verdeling wordt gemaakt door het bestuur van FOSST. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet reeds vroeg een aanvraag worden ingediend. Denkt jullie vereniging hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de penningmeester van FOSST.

Kleding Tilburg University
Tilburg University verstrekt kleding voor alle eerste teams van de verschillende verenigingen. Het bestellen van de kleding gebeurt in samenwerking met FOSST. Gemiddeld mag elke vereniging om de vier jaar nieuwe kleding bestellen. Dit is afhankelijk van de grootte en de kosten van het pakket. De nog niet versleten kleding schuift door naar het tweede team.
Als je vragen hebt over de kleding kun je hier het kledingbeleid raadplegen of stuur een mailtje naar treasurer@fosst.nl.